Centraal in dit BiebPanelonderzoek staat het gebouw van de bibliotheek en de voor- en nadelen van multifunctionele accommodaties.

Leden overwegend positief over het bibliotheekgebouw

De meeste leden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken voelen zich welkom in hun bibliotheekvestiging en vinden dat de bibliotheek uitnodigt om er vaak te komen en lang te verblijven (in Meppel wel iets minder dan in de andere bibliotheken). Ook over de locatie, de inrichting en sfeer zijn de leden positief. In Meppel is men meer over de locatie te spreken, maar juist iets minder over de inrichting. De belangrijkste verbetersuggesties zijn: de indeling van de collectie en van de collectie (behoefte is hoger in Meppel dan in de andere bibliotheken), beter onderscheid tussen rustige en levendige ruimtes, meer zitplekken (vooral in Meppel en Emmen) en betere parkeergelegenheid. In Hoogeveen zeggen de leden het vaakste dat er niets hoeft te verbeteren aan de inrichting en sfeer

Horeca scoort matig

De tevredenheid over de huidige horecavoorzieningen is matig; veel leden zijn neutraal of weten het niet. In Emmen is men het meest enthousiast. Ruim de helft van de panelleden heeft helemaal geen behoefte aan horeca in hun vestiging. Voor de anderen heeft een koffie/theeautomaat of een eenvoudige voorziening met koffie, thee en iets lekkers de voorkeur.

Geen uitgesproken mening over MFA's

Panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken zien vooral ‘geen voordelen, maar ook geen nadelen’ van het delen van het pand met andere organisaties.

Als voordelen van het delen van het pand noemen leden vooral: meer levendigheid en het gezelligheid, combineren van bibliotheekbezoek met andere zaken, kostenbesparing en ruimere openingstijden. Als nadelen noemen leden vooral: drukte en overlast, minder ruimte voor de collectie van de bibliotheek en minder ruime openingstijden (vooral ‘s avonds).

De meest aantrekkelijke organisaties om een pand mee te delen zijn volgens de leden: VVV/Uitbureau, de kunstuitleen, Volksuniversiteit, buurthuis/ welzijnsorganisatie en een instantie op het gebied van digitale hulp.

De mening over deels of volledig onbemande vestigingen is wisselend. Panelleden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken hebben wat minder vaak problemen met onbemande openingsuren dan in het totale Panel.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Gebouw en MFA

Vragenlijst Gebouw en MFA

Open antwoorden Gebouw en MFA

Tabellen

 infographic ouders 6 12 jarigen platteland