Met dit onderzoek geven we inzicht in de tevredenheid en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de medewerkers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers?

Positief verrast

Bijna alle leden hebben weleens contact met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek, hoewel wat minder frequent dan gemiddeld in het totale Panel. Dit gaat dan vooral over de vindbaarheid, in de Stadsbibliotheken nog vaker dan gemiddeld, en ook relatief vaak over hulp bij technische vragen; juist minder vaak over tips en advies over materialen of vanwege een gezellig praatje. Vier op de tien leden noemt spontaan een moment waarop de medewerkers hen positief verrasten. Drie op de tien geven aan weleens teleurgesteld te zijn in de medewerkers, waarbij men dan vooral klantonvriendelijkheid noemt.

Hoge tevredenheid over medewerkers

Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief over de vriendelijkheid, herkenbaarheid (vaker dan gemiddeld; vooral in Emmen en Assen) en communicatieve vaardigheden van de medewerkers. Over de deskundigheid en het meedenken met de klant is men ook tevreden, maar iets minder dan gemiddeld. Leden zijn het minst tevreden over het eigen initiatief van medewerkers om de bezoekers te helpen en het optreden bij ongewenst gedrag.

Hoe typeren leden de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker?

De meest genoemde kernwoorden zijn: behulpzaam, vriendelijk, deskundig, beschikbaar en betrokken. Leden vinden in grote mate dat hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen.

Belang aanwezigheid medewerkers

Leden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken vinden het nog belangrijker dan gemiddeld dat er altijd een medewerker aanwezig is in de Bibliotheek. Een derde van de leden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken ziet dan ook niks in het idee voor (een aantal) onbemande uren, in ruil voor ruimere openingstijden. Bijna evenveel leden zien wel iets in dit idee, maar dat zijn er een stuk minder dan in het totale Panel. Het merendeel van de leden (zeven op de tien) vindt het aantal beschikbare medewerkers in de Bibliotheek precies goed.

Onbemande uren

Een kleine meerderheid van de leden uit het totale Panel (die wel eens een onbemande vestiging bezoeken) is positief over de onbemande uren, de rest is vooral neutraal. 55-plussers zijn wat minder tevreden over de onbemande uren en bezoeken de Bibliotheek wat vaker alleen tijdens bemande uren.

 

Rapportage en bijlagen

Rapportage Medewerkers van de Bibliotheek - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-4 Medewerkers van de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 2016-4 Medewerkers van de Bibliotheek

Tabellen

infographic BiebPanel 2016 4 personeel

Dit onderzoek gaat over de toekomst van de Bibliotheek, vooral over het beeld en de wensen die leden hebben ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Het is daarmee, net als het onderzoek naar Maatschappelijke waarde, een abstracter onderwerp en biedt daarmee wat minder concrete aanbevelingen en handvatten voor acties op korte termijn. Het geeft u wél inzicht in de verwachtingen en ideeën van leden over de Bibliotheek van de toekomst. En in hoeverre deze aansluiten bij de transitie naar een educatieve en
maatschappelijke Bibliotheek en bij de ontwikkelingen in de markt, zoals digitalisering, de toenemende kloof tussen hoger en lager opgeleiden en de kenniseconomie.

Zoals bekend kunnen mensen zich vaak moeilijk voorstellen hoe de wereld er in de toekomst uit ziet en wat men zelf zou willen over bijvoorbeeld 10 jaar. Dat betekent echter niet dat men in de praktijk niet open staat voor nieuwe ontwikkelingen en diensten. Door in de vragenlijst zowel open vragen op te nemen als concrete ideeën en concepten, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk input van de leden naar voren te halen.

 

Rapportage en bijlagen

Rapportage Toekoemst van de Bibliotheek Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-3 Toekomst van de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 2016-3 Toekomst van de Bibliotheek

Tabellen

Infographic 2016 03Infographic activiteiten en samenwerkingspartners 2

Dit onderzoek geeft inzicht in de omvang en actualiteit van de collectie, de voorkeuren met betrekking tot de collectie, het reserveren van materialen en de informatiefunctie van de bibliotheek.

Collectie

Panelleden van cluster Drenthe stadsbibliotheken hechten vooral belang aan informatieve boeken, spannende boeken en literaire romans. Over de omvang van het aanbod zijn de meeste panelleden tevreden; over de omvang van het aanbod spannende boeken zijn zij zelfs nog positiever dan het totale panel. Ongeveer een vijfde vindt het aanbod tijdschriften en een kwart het aanbod informatieve boeken te beperkt.

De leden zijn redelijk tevreden over de actualiteit van de collectie. Naast de beschikbaarheid van actuele titels vinden veel panelleden een breed aanbod met ook oudere titels belangrijk.

Reserveren

De meeste panelleden reserveren wel eens titels, bij het panel Drenthe stadsbibliotheken vaker dan in het totale panel. Ze zijn hier erg tevreden over. De meerderheid is bereid twee weken of meer te wachten. De bereidheid om voor reserveringen te betalen (zowel uit de eigen bibliotheek als uit een andere bibliotheek) ligt bij de stadsbibliotheken lager dan in het totale Panel. Een aanzienlijke groep vindt dat de bibliotheek bij het online reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren.

Informatiefunctie

Er bestaat veel behoefte aan toegang tot informatie via de bibliotheek, met name bij middelbaar en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn vooral geïnteresseerd in gezondheid en vakantie & reizen.

Het zoeken van informatie doen panelleden het liefste via de informatieve boeken en tijdschriften (vooral jongere leden) en door vragen te stellen aan medewerkers (vooral oudere panelleden en lager opgeleiden). Ook zoeken via het internet in de bibliotheek is bovengemiddeld belangrijk bij de stadsbibliotheken. Digitale informatiebronnen zijn vooral interessant voor jongere leden en hoger opgeleiden.

Rapportage en bijlagen

Rapportage Collectie en informatiefunctie Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-2 Collectie

Open antwoorden onderzoek 2016-2 Collectie

Tabellen

collectie infographicInfographic activiteiten en samenwerkingspartners 2

Deel deze pagina